کرج بزرگ

نقشه کرج – عکس از کرج – محله های کرج …

آدرس – نشانی بیمارستان های تهران + تلفن و تخصص ها

karaj.co, · دسته‌ها: دسته‌بندی نشده
مطالب بیشتری در خصوص تهران در سایت وجود دارد

برای دیدن صفحه اصلی تهران اینجا کلیک کنید


 

بیمارستان های تهران بزرگ

از karaj.co/tehran – تارنمای تهران بزرگ برروی شبکه جهانی اینترنت

.

.

بیمارستان آبان
این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۷با ظرفیت ۶۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۸۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان ٬ اورژانس ٬قلب ٬ ارولوژی ٬ CCU
خیابان کریم خان زند – ابان جنوبی – تلفن ۹ – ۸۸۹۰۲۷۸۵


 

بیمارستان آپادانا
این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۵ با ظرفیت ۵۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۸۷ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ ICU ٬ CCU
خیابان سپهبد قرنی – نرسیده به کریم خان


بیمارستان آراد
این بیمارستان در منطقه ۷ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۵۲با ظرفیت ۱۴۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۱۵ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ چشم پزشکی ٬ روانپزشکی ٬ قلب ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬ CCU ٬ ICU
چهار راه بهار – خیابان سمیه تلفن ۶ – ۷۷۶۰۱۰۰۱


 

بیمارستان آریا
این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۲۴با ظرفیت ۵۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۸۷ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ قلب ٬ گوش و حلق و بینی ٬ CCU ٬ ICU
خیابان وصال شیرازی – نبش بلوار کشاورز تلفن ۸۸۹۶۱۸۱


بیمارستان آزادی
این بیمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۶۴با ظرفیت ۸۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۰۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی


 

بیمارستان و زایشگاه آزادی
این بیمارستان در منطقه ۵ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۹با ظرفیت ۱۲۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۱۸ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ ICU , CCU
خیابان ازادی – نبش میمنت تلفن ۹۰ – ۶۶۰۰۱۱۲۶


بیمارستان آسیا
این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۹با ظرفیت ۹۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۱۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ارولوژی ٬ اورژانس ٬ CCU ٬ ICU
خیابان بخارست – روبروی دانشکده اقتصاد تلفن ۸۰ – ۸۸۷۳۱۹۷۸


بیمارستان آیت ا.. طالقانی
این بیمارستان در منطقه ۱ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۵۸با ظرفیت ۶۲۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۶۲۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی ٬ جراحی کودکان ٬ جراحی عروق ٬ جراحی فک و صورت ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارتوپدی ٬ روانپزشکی ٬ گوارش ٬ قلب ٬ غدد ٬ پیوند ٬ CCU ICU
اوین – جنب دانشگاه علوم پزشکی تلفن ۷۰ – ۲۲۴۰۳۵۶۱


بیمارستان آیت ا… کاشانی
این بیمارستان درمنطقه ۱۶ شهرتهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – آموزشی است که در سال ۱۳۴۲با ظرفیت ۲۰۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۵۴ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ چشم پزشکی ٬ CCU , Post CCU
خیابان خزانه بخارایی – فلکه دوم خزانه تلفن ۵۵۳۱۱۸۳۲۰

 


 

بیمارستان اختر
این بیمارستان در منطقه ۱ شهرتهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۵۸با ظرفیت ۱۳۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۲۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ ارتوپدی
خیابان شریعتی – خیابان پل رومی – خیابان شریفی – کوچه اذر تلفن ۲۲۶۰۱۷۶۱


 

بیمارستان اشرفی اصفهانی
این بیمارستان در منطقه ۱۲ شهرتهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال ۱۳۲۰با ظرفیت ۱۲۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۵۳ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ جراحی ٬ ارتوپدی
خیابان مولوی – چهار راه مولوی تلفن ۵۵۶۳۵۲۵۲ – ۵۵۶۲۱۸۸۹


بیمارستان البرز
این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۰با ظرفیت ۸۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۸۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ کودکان ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ گوش و حلق و بینی ٬ CCU ٬ ICU
خیابان انقلاب – خیابان وصال شیرازی – نرسیده به خیابان بزرگمهر تلفن ۴ -۶۶۴۶۷۵۶۳


بیمارستان الغدیر
این بیمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۷۵با ظرفیت ۱۰۳تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۹۷ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان CCU ٬ ICU


بیمارستان الوند
این بیمارستان در منطقه ۱۱ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۷با ظرفیت ۱۲۳ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۷۱ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ CCU , ICU
خیابان حافظ – چهار راه عزیز خان تلفن۶۶۷۰۴۰۵۱

 


 

بیمارستان امیراعلم
این بیمارستان درمنطقه ۱۲ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۱۹با ظرفیت ۲۲۶تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۹۶ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : گوش و حلق و بینی ٬ داخلی ٬ جراحی ٬ CCU
خیابان سعدی شمالی تلفن ۵ – ۶۶۷۰۸۱۰۳


بیمارستان امیرالمومنین (ع)
این بیمارستان در منطقه ۱۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستان دانشگاه آزاد – آموزشی است که در سال ۱۳۶۳با ظرفیت ۲۱۴تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۴۷ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ عفونی
انتهای نازی اباد – غرب پارک سردار جنگل – خیابان شهید شیر محمدی تلفن ۲ – ۵۵۰۶۸۲۳۱


 

بیمارستان امین صادقیه
این بیمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۵۶با ظرفیت ۱۲۰تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۱۲ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ نوزادان


 

بیمارستان انستیتو کانسر
این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۲۴با ظرفیت ۲۲۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۲۱۸ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از آنکولوژی (داخلی و جراحی )
انتهای بلوار کشاورز – مجتمع امام خمینی ره تلفن ۶۶۹۳۱۴۴۴


بیمارستان اقبال
این بیمارستان در منطقه ۱۰ شهرتهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۶با ظرفیت ۸۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۸۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی ٬ جراحی ترمیمی ٬ چشم پزشکی ٬ CCU , Post CCU
خیابان اذربایجان – بین رودکی ونواب تلفن ۶۶۸۳۲۷۶۶

 


 

بیمارستان امام حسین (ع)
این بیمارستان در منطقه ۷ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۶۴با ظرفیت ۷۸۰تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۴۲۷ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ روانپزشکی ٬ گوارش ٬ نوزادان ٬ رادیو تراپی٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU
میدان امام حسین – خیابان نظام اباد تلفن ۵ – ۷۷۵۵۸۰۰۱


 

بیمارستان امام خمینی (ره)
این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۱۳با ظرفیت ۷۱۶ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۷۱۶ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ نوزادان ٬ عفونی ٬ نرولوژی ٬ نفرولوژی ٬پوست ٬ گوارش ٬ قلب ٬ هموفیلی ٬ پیوند کلیه ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ جراحی قلب ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ ریوی ٬ جراحی عروق ٬ روماتولوژی ٬ سل ٬ ICU
خیابان باقر خان مجتمع امام خمینی تلفن۶۶۹۳۹۰۰۱


 

بیمارستان امید
این بیمارستان در منطقه ۱۱ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۵۰با ظرفیت ۷۲ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۷۲ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ نوزادان ٬ جراحی ترمیمی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ CCU , ICU
چهار راه امیر اکرم – خیابان نوفل لوشاتو تلفن ۶۶۷۰۶۱۶۱-۴


 

بیمارستان ایران
این بیمارستان در منطقه ۱۲ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۸با ظرفیت ۴۷ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۴۷ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post ICU
خیابان سعیدی هدایت خیابان تنکابن تلفن ۵ – ۷۷۵۲۸۷۳۱


 

بیمارستان ایرانمهر
این بیمارستان در منطقه ۳ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۵۴با ظرفیت ۱۳۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۳۵ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی قلب ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post ICU ٬ Post CCU
خیابان شریعتی – دو راهی قلهک تلفن ۲۲۶۰۵۰۱۱


 

بیمارستان بابک
این بیمارستان در منطقه ۱۰ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۵۰با ظرفیت ۶۱ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۶۱ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس
خیابان آذربایجان – خیابان کارون – چهارراه طوس تلفن ۲ – ۶۶۰۱۴۸۰۰


 

بیمارستان بانک ملی
این بیمارستان در منطقه ۱۲ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی سایر دولتی – درمانی است که در سال ۱۳۵۳با ظرفیت ۲۶۸تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۲۳۵ تخت دایر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ قلب ٬ نرولوژی ٬ اورژانس ٬ جراحی قفسه سینه ٬ جراحی عروق ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی فک و صورت ٬ گوارش ٬ روماتولوژی ٬ غدد ٬ نفرولوژی ٬ CCU ٬ ICU ——- طراح این بیمارستان محسن فروغی ٬ پسر ذکاءالملک ٬ از اولین پیشکسوتان و فارغ التحصیلان هنر معماری به صورت مدرن بوده است . از محسن فروغی اثار دیگری از جمله ساختمان دانشکده حقوق دانشگاه تهران ٬وزارت دارایی، شرکت تعاونی دولتی به نام تعاون و مصرف،شعبات اصلی بانک ملی درشهرهای شیراز، اصفهان، تبریز وشعبهءبازار تهران را میتوان نام برد .
خیابان فردوسی – جنب ادارات مرکزی بانک ملی تلفن ۹ – ۳۳۱۱۱۳۹۱


 

بیمارستان باهر
این بیمارستان در منطقه ۱۱ تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۱ با ظر فیت ۱۱۶ تخت ثابت ، تاسیس ، و در حال حاضر ۱۰۴ تخت دایر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از کودکان ، زنان وزایمان ، ای سی یو ، سی سی یو
خیابان جمهوری – خیابان شیخ هادی تلفن ۶ – ۶۶۴۶۲۳۶۳


 

بیمارستان بر ز و یه ( مردم )
این بیمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دولتی (بنیاد ) -درمانی است که در سال ۱۳۴۸ با ظرفیت ۷۲ تخت ثابت ُ تاسیس ُ ودر حال حاضر ۷۲ تخت دایر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از زنان و زایمان ٬ جراحی ترمیمی


 

بیمارستان بوعلی
این بیمارستان در منطقه ۱۳ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۲۷با ظرفیت ۴۲۰تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۳۱۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬گوش و حلق و بینی ٬ عفونی ٬ پوست ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU
میدان امام حسین – خیابان دماوند تلفن ۹ – ۳۳۳۴۸۰۳۶


 

بیمارستان به آفرین (صدر)
این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال ۱۳۷۵با ظرفیت ۶۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۶۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ٬ اورژانس
بلوار کریم خان – خیابان به افرین تلفن ۶۶۴۰۹۹۸۱


 

بیمارستان بهارلو
این بیمارستان در منطقه ۱۱ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۱۸با ظرفیت ۳۳۰تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۳۹ تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ CCU
میدان راه اهن – خیابان انبار نفت – میدان بهداری تلفن ۵۵۶۴۴۴۰۰


 

بیمارستان بهرامی
این بیمارستان در منطقه ۷ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۳۴با ظرفیت ۱۵۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۲۶ تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ٬ هماتولوژی ٬ عفونی ٬ نوزادان ٬ کلیه ٬ داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ NICU
میدان امام حسین – خیابان دماوند – خیابان قاسم اباد تلفن ۷۷۵۴۷۰۷۱


 

بیمارستان پارس
این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۵۰با ظرفیت ۱۰۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۵۰ تخت دایر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ CCU ٬ ICU
بلوار کشاورز تلفن ۹ – ۸۸۹۶۰۰۵۱


 

بیمارستان پاسارگاد
این بیمارستان در منطقه ۷ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۸با ظرفیت ۱۰۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۰۲ تخت دایر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ CCU ٬ ICU
خیابان شریعتی – بین سه راه طالقانی وخیابان انقلاب تلفن ۷۷۵۰۲۶۵۷


 

بیمارستان پاستور نو
این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۵۳با ظرفیت ۸۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۶۰ تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU
عباس اباد – خیابان بخارست – نبش خیابان هشتم تلفن ۷ – ۸۸۷۳۴۵۵۱


 

بیمارستان پانزدهم خرداد
این بیمارستان در ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال ۱۳۲۰با ظرفیت ۲۲۳ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۲۲ تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ترمیمی ٬ سوختگی ٬ CCU ٬ Post CCU
کریم خان زند – ابان جنوبی تلفن ۸۸۹۰۲۱۵۵


 

بیمارستان پرستاران شاهد
این بیمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال ۱۳۵۴با ظرفیت ۱۳۴ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۶۵تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ عفونی ٬ چشم پزشکی ٬ زنان وزایمان ٬ گوش و حلق و بینی ٬ CCU
بیمارستان تهران
این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۶با ظرفیت ۶۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۷۳ تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ نورولوژی ٬ CCU ٬ ICU
کریم خان زند – خیابان مدیر تلفن ۵ – ۸۸۸۲۱۰۲۱

 


 

بیمارستان تهرانپارس
این بیمارستان در شهر منطقه ۴ تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۷۴با ظرفیت ۱۷۵تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۳۷ تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬عفونی ٬ CCU ٬ ICU
فلکه سوم تهران پارس تلفن ۴ – ۷۷۸۸۴۶۹۰


 

بیمارستان تهران کلینیک
این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۵۲با ظرفیت ۱۵۰تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۴۶ تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارتوپدی ٬ نورولوژی ٬ CCU ٬ ICU
خیابان قایم مقام فراهانی – جنب سفارت اندونزی تلفن ۴ – ۸۸۷۱۲۹۳۱


 

بیمارستان جاوید
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۷۴با ظرفیت ۲۴۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۵۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ نرولوژی ٬ اورژانس ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی فک و صورت ٬ گوارش ٬ غدد


 

بیمارستان جم
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۵۰با ظرفیت ۱۵۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۵۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ نرولوژی ٬ قلب ٬ گوش و حلق و بینی ٬ CCU ٬ ICU


 

بیمارستان جواهری
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۷۵با ظرفیت ۷۴ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۵۶ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ CCU


 

یمارستان حضرت زینب (س)
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی بنیاد شهید – درمانی است که در سال ۱۳۷۲با ظرفیت ۷۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۴۵ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان


 

بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۵۵با ظرفیت ۱۸۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۴۱ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی کودکان ٬ اورژانس ٬ عفونی کودکان ٬ گوارش کودکان ٬ غدد کودکان ٬ نرولوژی کودکان ٬ هماتولوژی کودکان ٬ نفرولوژی کودکان ٬ نوزادان ٬ ICU کودکان ٬ NICU


 

بیمارستان حضرت فاطمه (س)
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۵۵با ظرفیت ۱۷۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۳۲ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی فک و صورت ٬ جراحی ترمیمی٬ اورژانس ٬ ICU


 

بیمارستان خاتم الانبیا
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی بنیاد – درمانی است که در سال ۱۳۶۷با ظرفیت ۴۰۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۳۰۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی قلب ٬ قلب ٬ ارتوپدی ٬ جراحی عروق ٬ CCU ٬ Post ICU ٬ ICU


 

بیمارستان داد گستری
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی سایر دولتی – درمانی است که در سال ۱۳۳۴با ظرفیت ۹۴تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۸۱ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬ قلب ٬ نرولوژی ٬ CCU


 

بیمارستان دی
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۶۹با ظرفیت ۲۰۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۹۱ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ اورژانس ٬ CCU ٬ ICU


 

بیمارستان رازی
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۱۲با ظرفیت ۱۲۲ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۰۰تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : پوست ٬ جراحی ٬ جراحی ترمیمی


 

بیمارستان رسالت تهران
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۵۷با ظرفیت ۹۳ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۷۷تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ CCU , ICU


 

بیمارستان رسول اکرم (ص)
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۷۱با ظرفیت ۸۵۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۴۲۶ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ کودکان ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ریه ٬ غدد ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ نرولوژی ٬ روماتولوژی ٬ گوارش ٬ هماتولوژی ٬ انکو لوژی ٬ چشم پزشکی ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی ٬ نوزادان ٬ CCU ٬ ICU


 

بیمارستان رضائی
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۲۴با ظرفیت ۸۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۸۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی


 

بیمارستان روئین تن آرش
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۵۰با ظرفیت ۱۰۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۴۱ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان روانپزشکی رازی
این بیمارستان در منطقه ۲۰ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۴۲با ظرفیت ۱۳۷۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۱۰۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی
شهر ری – امین اباد تلفن ۵ – ۵۵۹۰۳۰۳۱


 

بیمارستان روزبه
این بیمارستان در منطقه ۱۱ شهرتهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۱۹با ظرفیت ۱۶۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۶۵ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی
خیابان کارگر جنوبی – بالاتر از میدان قزوین تلفن ۵ – ۵۵۴۱۹۱۵۱


 

بیمارستان و زایشگاه شوش
این بیمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال ۱۳۷۳با ظرفیت ۲۴ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۲۴ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ،اطفال
میدان شوش تلفن ۵۵۶۲۱۴۴۳


 

بیمارستان زایشگاه مادران
این بیمارستان در منطقه ۷ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۶۵با ظرفیت ۴۸ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۳۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان
خیابان دکتر بهشتی – میدان تختی – خیابان مهناز – کوی اریاوطن تلفن ۸۸۷۵۶۴۴۴


 

بیمارستان ساسان
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی بنیاد جانبازان – درمانی است که در سال ۱۳۵۰با ظرفیت ۲۰۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۲۰۸ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ نرولوژی ٬ قلب ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU


 

بیمارستان سجاد
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۶با ظرفیت ۱۰۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۲۸ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ نرولوژی ٬ CCU ٬ ICU


 

بیمارستان سوم شعبان
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال ۱۳۴۷با ظرفیت ۲۲۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۸۶ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ CCU ٬ Post CCU


 

بیمارستان سینا
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۲۵۶با ظرفیت ۶۲۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۲۶۴ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ تالاسمی ٬ جراحی ٬ پیوند کلیه ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ جراحی عروق ٬ ICU , CCU


 

بیمارستان شرکت نفت
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی سایر دولتی – درمانی است که در سال ۱۳۳۶با ظرفیت ۳۳۲تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۳۲۵ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ روانپزشکی ٬ نرولوژی ٬ اورژانس ٬ جراحی ریه ٬ جراحی قلب ٬ ICU٬Post CCU ٬ CCU


 

بیمارستان شریعت رضوی
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال ۱۳۴۹با ظرفیت ۱۲۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۱۷ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ CCU


 

بیمارستان شریعتی
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۵۳با ظرفیت ۶۴۹ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۴۴۹ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬غدد ٬ نرولوژی ٬ روماتولوژی ٬ نوزادان ٬ گوارش ٬ انکولوژی ٬ پیوند مغز استخوان ٬ پیوند کلیه ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ جراحی قلب ٬ نفرولوژی ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی فک ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی کودکان ٬ ارولوژی ٬ ریه ٬ هماتولوژی ٬ ICU , CCU ,IVF


 

بیمارستان شفا یحیائیان
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۲۶با ظرفیت ۲۶۹ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۸۷ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ارتوپدی ٬ اورژانس ٬ ICU


 

بیمارستان شهدای تجریش
این بیمارستان در شهرستان تجریش واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۴۰با ظرفیت ۳۸۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۲۹۷ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ نرولوژی ٬ هماتولوژی ٬ سرطان ٬ غدد ٬ CCU , ICU


 

بیمارستان شهدای هفتم تیر
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی ست که در سال ۱۳۴۶با ظرفیت ۱۵۲ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۲۰۵ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ ارتوپدی ٬ اورژانس ٬ دیالیز ٬ کودکان ٬ نرولوژی ٬ ICU ٬ CCU


 

بیمارستان شهریار
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۵۰با ظرفیت ۱۹۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۷۱ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ICU , CCU


 

بیمارستان شهید اسماعیلی
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۵۴با ظرفیت ۱۰۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۸۳ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی ٬ اورژانس


 

بیمارستان شهید اکبر آبادی
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۳۶با ظرفیت ۵۱۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۲۶۷تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ NICU ٬ ICU


 

بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – آموزشی است که در سال ۱۳۶۰با ظرفیت ۴۰۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۲۹۴ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ عفونی ٬ ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ CCU


بیمارستان شهید دکتر لواسانی
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال ۱۳۳۲با ظرفیت ۳۰۱ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۲۷۵ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ روانپزشکی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ ICU ٬ CCU ٬ Post CCU


 

بیمارستان شهید دکتر هاشمی نژاد
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۵۸با ظرفیت ۲۰۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۶۳ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ اورژانس ٬ دیالیز ٬ پیوند کلیه ٬ ICU


 

بیمارستان شهید فهمیده
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال ۱۳۴۱با ظرفیت ۵۴ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۵۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ٬ عفونی ٬ اورژانس


 

بیمارستان شهید مدرس
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۵۴با ظرفیت ۲۷۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۲۰۵ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ جراحی قلب ٬ ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ هماتولوژی ٬ CCU ٬ ICU


 

بیمارستان شهید مطهری
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۵۱با ظرفیت ۱۵۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۲۰تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : اورژانس ٬ سوختگی ٬ جراحی ترمیمی ٬ ICU


 

بیمارستان شهید معیری
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال ۱۳۴۳با ظرفیت ۱۰۰تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۹۵ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ارتوپدی


 

بیمارستان ضیائیان
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال ۱۳۷۳با ظرفیت ۱۵۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۱۵ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ ارتوپدی ٬ CCU , Post CCU


 

بیمارستان طرفه
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۱۸با ظرفیت ۱۸۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۲۱ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬ CCU


 

بیمارستان طوس
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۵۵ با ظرفیت ۱۰۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۱۶ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ CCU ٬ ICU


 

بیمارستان عیوض زاده
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۳۶با ظرفیت ۹۴ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۹۴ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ جراحی فک ٬ جراحی ترمیمی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ نرولوژی ٬ قلب ٬ روماولوژی ٬ نفرولوژی٬هماتولوژی ٬ CCU , ICU


 

بیمارستان فارابی
این بیمارستان در منطقه ۱۱ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۱۹با ظرفیت ۴۵۱ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۹۹ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی
میدان قزوین تلفن ۶ – ۵۵۴۱۴۹۴۱


 

بیمارستان فرهنگیان
این بیمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بیمارستانی سایر دولتی – درمانی است که در سال ۱۳۷۷با ظرفیت ۶۴ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۵۶ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان


 

بیمارستان فیاض بخش
این بیمارستان در منطقه شهرتهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – آموزشی است که در سال ۱۳۳۴با ظرفیت ۶۱۷تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۴۴۳ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ پوست ٬ نرولوژی ٬ ارتوپدی ٬ سنگ شکن ٬ قلب ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ هماتولوژی ٬ انکولوژی ٬ جراحی ترمیمی ٬ ICU , CCU، اطفال،جراحی قلب باز ،
کیلومتر ۱۴ جاده قدیم کرج تلفن


 

بیمارستان فیروز آبادی
این بیمارستان در منطقه ۲۰ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۱۳با ظرفیت ۶۰۰تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۳۸۳ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ قلب ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬ CCU ٬ ICU


 

بیمارستان فیروزگر
این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۴۲با ظرفیت ۲۷۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۹۲ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ Post CCU ٬ CCU ٬ ICU
خیابان ولیعصر – خیابان ولدی – خیابان به افرین تلفن ۵ – ۶۶۴۶۷۹۰۱


 

بیمارستان قلب شهید رجائی
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۵۲با ظرفیت ۴۳۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۵۷۲ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : قلب ٬ جراحی قلب ٬ قلب کودکان ٬ اورژانس ٬ ICU ٬ CCU ٬ Post CCU


 

بیمارستان کانون خیرخواه(سپیر)
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال ۱۳۲۴با ظرفیت ۱۰۲ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۰۲ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ICU


 

بیمارستان کودکان تهران
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۵با ظرفیت ۲۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۴۲ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ اورژانس


 

یمارستان کودکان مفید
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۵۳با ظرفیت ۲۰۴ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۶۸ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ نرولوژی ٬ گوارش ٬ عفونی ٬ هماتولوژی ٬ نوزادان ٬ CCU٬ ICU٬ NICU


 

بیمارستان کیان
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۹با ظرفیت ۴۱ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۲۵ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ICU


 

بیمارستان لقمان حکیم
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۴۵با ظرفیت ۴۵۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۴۱۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ نوزادان ٬ عفونی ٬ ارولوژی ٬ پوست ٬ قلب ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ مسمومیت ٬ ریه ٬ CCU ٬ ICU


 

بیمارستان لولا گر
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال ۱۳۲۵با ظرفیت ۱۲۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۹۵ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ قلب ٬ ارولوژی ٬ CCU ,Post CCU


 

بیمارستان لویزان
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال ۱۳۵۲ با ظرفیت ۵۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : پلی کلینیک ٬ اورژانس

 


۰۰۰

بیمارستان مدائن
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۵۰ با ظرفیت ۱۴۴ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۴۴ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی قلب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ جراحی فک و صورت ٬ جراحی ترمیمی ٬ چشم پزشکی ٬ نوزادان ٬ انکولوژی ٬ اورژانس ٬ CCU , ICU


 

بیمارستان مرکز طبی کودکان
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۴۷با ظرفیت ۲۴۵تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۱۴ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ قلب ٬ گوارش ٬ عفونی ٬ خون ٬ کلیه ٬ غدد ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ ICU , NICU


 

بیمارستان مروستی
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۳۹ با ظرفیت ۴۴ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۴۴ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ جراحی ترمیمی ٬ ارتوپدی ٬ اورژانس


 

بیمارستان مسیح دانشوری
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۱۲با ظرفیت ۴۴۶ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۳۱۸تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ریه ٬ جراحی قفسه سینه ٬ کودکان ٬ سل ٬ ICU


 

بیمارستان مصطفی خمینی
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی بنیاد شهید – درمانی است که در سال ۱۳۴۲با ظرفیت ۲۱۶تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۰۵ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ CCU ,ICU ,Post CCU


 

بیمارستان موقوفه مفرح
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی بهزیستی – درمانی است که در سال ۱۳۳۴ ظرفیت ۵۸ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۵۸ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ پوست ٬ زنان و زایمان

 


 

بیمارستان مهدیه
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۶۲با ظرفیت ۳۰۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۳۹ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی ٬ ICU


 

بیمارستان مهر
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۱ با ظرفیت ۲۵۶ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۲۲۵ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬قلب ٬ CCU , ICU , Post CCU


 

بیمارستان مهراد
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۶۱با ظرفیت ۱۵۴ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۲۹تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ ار توپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ جراحی عروق ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU


 

بیمارستان مهرگان
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۶ با ظرفیت ۲۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۷۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی


 

بیمارستان میرزا کوچک خان
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۴۴با ظرفیت ۳۵۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۱۸ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ NICU


 

بیمارستان نواب صفوی
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۶۰با ظرفیت ۸۰۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۱۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی ٬ اورژانس

 


 

بیمارستان هدایت
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال ۱۳۳۵با ظرفیت ۹۶ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۸۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ گوش و حلق و بینی


 

بیمارستان هشترودیان
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۳۶ با ظرفیت ۴۶ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۲۰ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ عفونی


 

بیمارستان ولیعصر شوش
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال ۱۳۶۲با ظرفیت ۶۳ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۵۱ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ پوست


 

بیمارستان ولیعصر (عج)
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال ۱۳۵۴ با ظرفیت ۳۶۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۳۸۹ تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ جراحی قفسه سینه ٬ غدد ٬ هماتولوژی ٬ انکولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ روماتولوژی ٬ ICU

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

error: Content is protected !!