کرج بزرگ

نقشه کرج – عکس از کرج – محله های کرج …

پیش شماره ها و کد تلفن کرج به همراه آخرین به روزرسانی

karaj.co, · دسته‌ها: پیش شماره های کرج · برچسب‌ها: , , , , , , , ,

.

کرج - خیابان دکتر بهشتی - روبروی شورای شهر

کرج – خیابان دکتر بهشتی – روبروی شورای شهر

.

.

کد تلفن تمام کشورهای دنیا را با کلیک روی این لینک ببینید

.

.

پیش شماره تلفن های کرج

شامل پیش شماره های شهر کرج + توابع کرج و کد تلفن های کارتی و اعتباری

ir از karaj.co – تارنمای اطلاعات شهری کرج برروی شبکه جهانی اینترنت .

.

.

 پیام های انسانی:

pishi

زمین تنها زیستگاه ما انسان ها نیست بلکه زیستگاه مشترک ما و جانداران است .

به حقوق حیوانات احترام بگذاریم

.

.

کد تلفن کرج بزرگ از ۰۲۶۱ به ۰۲۶ تغییر کرده است ،

از این پس به ابتدای شماره های شهر کرج و کرج بزرگ عدد ۳ و به ابتدای شماره های شهرستان های تابع کرج (استان البرز) عدد ۴ اضافه شده است.

.

مثال :

پیش از تغییر

منطقه نام مرکز پیش شماره ADSL
کیانمهر امیر کبیر ۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹ دارد

.

پس از تغییر (هم اکنون)

منطقه نام مرکز پیش شماره ADSL
کیانمهر امیر کبیر ۳۳۲۰-۳۳۲۱-۳۳۲۲۳۳۲۳۳۳۲۴۳۳۲۵۳۳۲۶-۳۳۲۷۳۳۲۸۳۳۲۹ دارد

کد تلفن کرج بزرگ ۰۲۶ است و پس از این کد پیش شماره ی مناطق اختصاص داده شده است.

منطقه نام مرکز پیش شماره ADSL
مرکز شهر نصرآبادی ۳۲۲۰-۳۲۲۱-۳۲۲۲-۳۲۲۳-۳۲۲۴-۳۲۲۵-۳۲۲۶-۳۲۲۷-۳۲۲۸-۳۲۲۹-۳۲۴۰-۳۲۴۱ دارد
گوهردشت رجایی ۳۴۴۰-۳۴۴۱-۳۴۴۲-۳۴۴۳-۳۴۴۴-۳۴۴۵-۳۴۴۶-۳۴۴۷-۳۴۴۸-۳۴۴۹-۳۴۲۰-۳۴۲۱ دارد
فردیس یک صدوقی ۳۶۵۰-۳۶۵۱-۳۶۵۲-۳۶۵۳-۳۶۵۴-۳۶۵۵-۳۶۵۶-۳۶۵۷-۳۶۵۸-۳۶۵۹ دارد
فردیس دو خاتم الانبیا ۳۶۶۰-۳۶۶۱-۳۶۶۲-۳۶۶۳-۳۶۶۴-۳۶۶۵-۳۶۶۶۳۶۶۷-۳۶۶۸-۳۶۶۹ دارد
عظیمیه طالقانی ۳۲۵۰-۳۲۵۱-۳۲۵۲-۳۲۵۳-۳۲۵۴-۳۲۵۵-۳۲۵۶-۳۲۵۷-۳۲۵۸-۳۲۵۹ دارد
کارخانه قند شهید رشیدی ۳۲۷۰-۳۲۷۱-۳۲۷۲-۳۲۷۳-۳۲۷۴-۳۲۷۵-۳۲۷۶-۳۲۷۷-۳۲۷۸-۳۲۷۹ دارد
ساسانی شهید کاظمی ۳۲۸۰-۳۲۸۱-۳۲۸۲-۳۲۸۳-۳۲۸۴-۳۲۸۵-۳۲۸۶-۳۲۸۷-۳۲۸۸-۳۲۸۹ دارد
فاز چهار و درختی فهمیده ۳۳۵۰-۳۳۵۱-۳۳۵۲-۳۳۵۳-۳۳۵۴-۳۳۵۵-۳۳۵۶-۳۳۵۷-۳۳۵۸-۳۳۵۹ دارد
مهرشهر شرقی آثاری ۳۳۴۰-۳۳۴۱-۳۳۴۲-۳۳۴۳-۳۳۴۴-۳۳۴۵-۳۳۴۶-۳۳۴۷-۳۳۴۸-۳۳۴۹ دارد
باغستان شهیدان غیاثی ۳۴۳۰-۳۴۳۱-۳۴۳۲-۳۴۳۳-۳۴۳۴-۳۴۳۵-۳۴۳۶-۳۴۳۷-۳۴۳۸-۳۴۳۹ دارد
حصارک ثارالله ۳۴۵۰-۳۴۵۱-۳۴۵۲-۳۴۵۳-۳۴۵۴-۳۴۵۵-۳۴۵۶-۳۴۵۷-۳۴۵۸-۳۴۵۹ دارد
مارلیک دکتر حسابی کد این مرکز از ۰۲۶۱ به ۰۲۱ تغییر کرد – ۶۵۱۰-۶۵۱۱-۶۵۱۴-۶۵۱۵-۶۵۱۶-۶۵۱۷-۶۵۱۹-۶۵۵۹ دارد
شهرک ناز پاک طینت ۳۶۸۰-۳۶۸۱-۳۶۸۲-۳۶۸۳-۳۶۸۴-۳۶۸۵-۳۶۸۶-۳۶۸۷-۳۶۸۸-۳۶۸۹ دارد
ماهدشت شهدای ماهدشت ۳۷۳۰-۳۷۳۱-۳۷۳۲-۳۷۳۳-۳۷۳۴-۳۷۳۵-۳۷۳۶-۳۷۳۷-۳۷۳۸-۳۷۳۹ دارد
کمالشهر قندی ۳۴۷۰-۳۴۷۱-۳۴۷۲-۳۴۷۳-۳۴۷۴-۳۴۷۵-۳۴۷۶-۳۴۷۷-۳۴۷۸-۳۴۷۹ دارد
کیانمهر و مهدی آباد امیر کبیر ۳۳۲۰-۳۳۲۱-۳۳۲۲-۳۳۲۳-۳۳۲۴-۳۳۲۵-۳۳۲۶-۳۳۲۷-۳۳۲۸-۳۳۲۹ دارد
حسین آباد مهرشهر قائم ۳۳۳۰-۳۳۳۱-۳۳۳۲-۳۳۳۳-۳۳۳۴-۳۳۳۵-۳۳۳۶-۳۳۳۷-۳۳۳۸-۳۳۳۹ دارد
ولدآباد شهید کریم زاده ۳۶۳۰-۳۶۳۱-۳۶۳۲-۳۶۳۳-۳۶۳۴-۳۶۳۵-۳۶۳۶-۳۶۳۷-۳۶۳۸-۳۶۳۹ دارد
مهندسی زراعی شهیدان کولیوند ۳۶۷۰-۳۶۷۱-۳۶۷۲-۳۶۷۳-۳۶۷۴-۳۶۷۵-۳۶۷۶-۳۶۷۷-۳۶۷۸-۳۶۷۹ دارد
کلاک کوثر ۳۲۳۰-۳۲۳۱-۳۲۳۲-۳۲۳۳-۳۲۳۴-۳۲۳۵-۳۲۳۶-۳۲۳۷-۳۲۳۸-۳۲۳۹ دارد
گلدشت شهید آوینی ۳۴۸۰-۳۴۸۱-۳۴۸۲-۳۴۸۳-۳۴۸۴-۳۴۸۵-۳۴۸۶-۳۴۸۷-۳۴۸۸-۳۴۸۹ دارد
گرمدره شهدای گرمدره ۳۶۱۰-۳۶۱۱-۳۶۱۲-۳۶۱۳-۳۶۱۴-۳۶۱۵-۳۶۱۶-۳۶۱۷-۳۶۱۸-۳۶۱۹ دارد
آسارا شهیدان لطفی ۳۵۲۰-۳۵۲۱-۳۵۲۲-۳۵۲۳-۳۵۲۴-۳۵۲۵-۳۵۲۶-۳۵۲۷-۳۵۲۸-۳۵۲۹ دارد
گلشهر شهید اندرزگو ۳۴۶۰-۳۴۶۱-۳۴۶۲-۳۴۶۳-۳۴۶۴-۳۴۶۵-۳۴۶۶-۳۴۶۷-۳۴۶۸-۳۴۶۹ دارد
مشکین دشت مشکین دشت ۳۶۲۰-۳۶۲۱-۳۶۲۲-۳۶۲۳-۳۶۲۴-۳۶۲۵-۳۶۲۶-۳۶۲۷-۳۶۲۸-۳۶۲۹ دارد
 کد اعتباری کرج بزرگ  همه ی مراکز  کد اعتباری مربوط به تلفن های کارتی سطح کرج بزرگ است:

معمولاً این کد به این صورت نمایش داده می شود :  ۰۲۶۳۹

پس از این کد منطقه ی کد نمایش داده می شود

که در بیشتر موارد منطبق با عدد اول هر منطقه است 

مثلا کیانمهر کرج   ۰۲۶۳۹۳۲

 N/A

الگو برای تغییر شماره های دیگر شهرستان های تابعه ی کرج (استان البرز)

پیش از تغییر بعد از تغییر
۰۲۶۲۱۲۳۴۵۶۷ ۰۲۶۴۱۲۳۴۵۶۷

* تعریف کرج بزرگ :

کرج بزرگ یک منطقه بزرگ شهری است در استان البرز و استان تهران که از شهرها و شهرک های زیر تشکیل شده :در استان البرز:  شهر کرج – کمالشهر – گرمدره – مشکین دشت – محمدشهر – ماهدشت – شهرک ابریشم و مهدی آباد و در استان تهران : مارلیک – سرآسیاب – اندیشه و دیگر مناطقی که ممکن است از آن نام برده نشده باشد

     Greater Karaj is the metropolitan urban area in Alborz Province and in Tehran Province
that covers the contiguous cities of Karaj, Kamalshahr, Garmdareh, meshkinabad,
mohammadshahr, maahdasht, abrisham town, mahdiabad, marlik, sarasiyab, andishe, and other areas

ما به شما کمک می کنیم که به اینترنت متصل شوید

توجه : مناطقی که در خدمات دهی تلفن آنها از پی سی ام یا فیبرنوری استفاده شده تا تغییر تجهیزات و در فیبر نوری تا تجهیز امکانات ، امکان اتصال به ای دی اس را نخواهند داشت ، اگر می خواهید با شیوه ای دیگر به اینترنت دسترسی پیدا کنید اینجا کلیک کنید

اگر هدف شما از جستجو ، شماره تلفن‏های ضروری کرج بوده به این قسمت توجه فرمایید.

این مطلب به روز رسانی شده است .ارگان ها و سازمان ها و بیمارستانهایی که علاقه دارند شماره متبوع آنها درج شود از قسمت نظرات درخواست خود را ارسال کنند.این مطلب در حال تکمیل شدن است
شماره اطلاعات تماس کرج برای شهرهای دیگر ۰۲۶۳۳۳۳۳۳۳۳
اورژانس کرج ۱۱۵
آتش‏نشانی کرج ۱۲۵
فوریت‏های پلیسی ۱۱۰
۱ اورژانس کرج ۱۱۵
۲ اداره ی پست ۱۴۰
۳ تاریخ و اوقات شرعی ۱۹۲
۴ امداد شرکت گاز ۱۹۴
۵ امداد سازمان آب و فاضلاب ۱۲۲
۶ ردیابی شماره تلفن ۱۸۹
۷ اطلاعات تلفن کرج ۱۱۸
۸ شهرداری کرج ۱۳۷
۹ شکایات مخابرات ۲۰۹۰
۱۰ تاکسی تلفنی ۱۳۳
۱۱ ارتباط مردم با ریاست جمهوری ۱۱۱
۱۲ پرداخت فیش تلفن ۱۸۱۸
۱۳ ثبت نام ADSL مخابرات ۲۰۲۰
۱۴ ساعت گویا ۱۱۹
۱۵ فوریت های امداد برق ۱۲۱
۱۶ سازمان بازرگانی ۱۲۴
۱۷ خرابی تلفن کرج ۲۰۱۱۷
۱۸ صداوسیمای البرز در کرج ۱۶۲
۱۹ شبکه بهداشت ۱۹۰
error: Content is protected !!