کرج بزرگ

نقشه کرج – عکس از کرج – محله های کرج …

گاهشمار سازمان ملل

karaj.co, · دسته‌ها: دسته‌بندی نشده
مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد
روز بین المللی بزرگداشت خاطره قربانیان هولوکاست ۲۷ ژانویه
روز جهانی سرطان (سازمان جهانی بهداشت) ۴ فوریه
روز جهانی عدالت اجتماعی ۲۰ فوریه
روز بین المللی زبان مادری ۲۱ فوریه
روز سازمان ملل متحد برای حقوق زنان و صلح بین المللی ۸ مارس
روز بین المللی نوروز ۲۱ مارس
روز بین‌المللی رفع تبعیض نژادی ۲۱ مارس
روزجهانی شعر (یونسکو) ۲۱ مارس
هفته همبستگی با ملتهای در حال مبارزه علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی شروع از ۲۱ مارس
روز جهانی آب ۲۲ مارس
روز جهانی هواشناسی ۲۳ مارس
روز جهانی بیماری سل (سازمان جهانی بهداشت) ۲۴ مارس
روز بین المللی حق بر صحت و درستی درباره نقض فاحش حقوق بشر و منزلت قربانیان ۲۴ مارس
روز بین المللی یاد بود قربانیان بردگی و تجارت برده ار آن سوی اقیانوس اطلس ۲۵ مارس
روز جهانی آگاهی درباره اوتیسم ۲ آوریل
روز بین المللی اگاهی از مین و کمک به اقدام علیه مین ۴ آوریل
روز یادبود قربانیان نسل کشی رواندا ۷ آوریل
روز جهانی بهداشت ۷ آوریل
روز جهانی کتاب و حق پدید آورنده ۲۳ آوریل
روز جهانی مالاریا (سازمان جهانی بهداشت) ۲۵ آوریل
روز جهانی مالکیت معنوی (سازمان بین المللی مالکیت معنوی) ۲۶ آوریل
روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط کار (سازمان بین المللی کار) ۲۸ آوریل
روز جهانی آزادی مطبوعاتی ۳ مه
زمان بزرگداشت و آشتی برای کسانی که زندگی خود را در جریان جنگ جهانی دوم از دست دادند ۸ و ۹ مه
روز بین الملل یپرندگان مهاجر ۹ و ۱۰ مه
روز بین‌المللی خانواده‌ها ۱۵ مه
روز جهانی ارتباطات ۱۷ مه
روز جهانی جامعه ارتباطات ۱۷ مه
روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه ۲۱ مه
روز جهانی تنوع زیستی ۲۲ مه
هفته همبستگی با مردان سرزمین های غیر مستقل از ۲۵ مه
روز بین المللی حافظان صلح ملل متحد ۲۹ مه
روز جهانی خودداری از مصرف دخانیات ۳۱ مه
روز بین المللی کودکان بی گناه قربانی تجاوز و تعرض ۴ ژوئن
روز جهانی محیط زیست ۵ ژوئن
روز جهانی اقیانوس ها ۸ ژوئن
روز حهانی علیه کار کودک (سازمان بین المللی کار) ۱۲ ژوئن
روز حهانی اهداکنندگان خون (سازمان جهانی بهداشت) ۱۴ ژوئن
روز جهانی مبارزه با گسترش کویر و خشکسالی ۱۷ ژوئن
روز جهانی پناهندگان ۲۰ ژوئن
روز خدمات عمومی ملل متحد ۲۳ ژوئن
روز بین المللی بیوه ها ۲۳ ژوئن
روز دریانوردان ۲۵ ژوئن
روز بین المللی مبارزه با سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر ۲۶ ژوئن
روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه ۲۶ ژوئن
روز بین‌المللی تعاونیها اولین شنبه ژوئیه
روز جهانی جمعیت ۱۱ ژوئیه
روز بین المللی نلسون ماندلا ۱۸ ژوئیه
روز بین‌المللی مردم بومی جهان (تا ۲۰۱۴) ۹ اوت
روز بین المللی جوانان ۱۲ اوت
روز جهانی انساندوستی ۱۹ اوت
روز بین المللی یادبود و الغاء تجارت برده ۲۳ اوت
روز نامیبیا ۲۶ اوت
روز بین المللی علیه آزمایش های هسته ای ۲۹ اوت
روز بین المللی سواد آموزی ۸ سپتامبر
رزو جهانی پیشگیری از خودکشی (سازمان جهانی بهداشت) ۱۰ سپتامبر
روز بین المللی دموکراسی ۱۵ سپتامبر
روز بین‌المللی حفظ لایه اوزون ۱۶ سپتامبر
روز بین‌المللی صلح ۲۱ سپتامبر
روز جهانی قلب (سازمان جهانی بهداشت) ۲۵ سپتامبر (آخرین یکشنبه سپتامبر)
روز جهانی گردشگری ۲۱ سپتامبر
روز جهانی بیماری هاری (سازمان جهانی بهداشت) ۲۸ سپتامبر
روز جهانی دریانوردی ۲۹ سپتامبر (هفته آخر سپتامبر)
روز بین‌المللی سالمندان ۱ اکتبر
روز بین المللی عدم خشونت ۲ اکتبر
روز جهانی اسکان بشر ۳ اکتبر
روز جهانی آموزگاران ۵ اکتبر
روز جهانی اسکان بشری اولین دوشنبه اکتبر
روز جهانی پست ۹ اکتبر
روز جهانی بهداشت روان ۱۰ اکتبر
روز جهانی کاهش مصایب طبیعی دومین چهارشنبه اکتبر
روز جهانی بینایی (سازمان جهانی بهداشت) ۱۳ اکتبر (دومین پنجشنبه اکتبر)
روز بین المللی زنان روستایی ۱۵ اکتبر
روز جهانی غذا ۱۶ اکتبر
روز بین‌الملی ریشه کنی فقر ۱۷ اکتبر
روز جهانی آمار ۲۰ اکتبر
روز ملل متحد ۲۴ اکتبر
روز جهانی اطلاعات توسعه ۲۴ اکتبر
 هفته خلع سلاح ۲۴ – ۳۰ اکتبر
روز بین المللی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشه مسلحانه ۶ نوامبر
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه (یونسکو) ۱۰ نوامبر
روز جهانی دیابت ۱۴ نوامبر
روز بین المللی بردباری ۱۶ نوامبر
روز جهانی بیماری های مزمن انسداد ریوی (سازمان جهانی بهداشت) ۱۷ نوامبر
روز جهانی فلسفه (یونسکو) ۱۷ نوامبر
 روز صنعت گستری آفریقا ۲۰ نوامبر
روز جهانی کودکان ۲۰ نوامبر
روز جهانی تلویزیون ۲۱ نوامبر
روز جهانی یادآوری قربانیان ترافیک جاده ها سومین یکشنبه نوامبر
روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان ۲۵ نوامبر
 روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین ۲۹ نوامبر
روز جهانی ایدز ۱ دسامبر
روز بین المللی لغو برده داری ۲ دسامبر
 روز بین‌المللی معلولان ۳ دسامبر
روز بین المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ۵ دسامبر
روز بین المللی هواپیمایی غیر نظامی ۷ دسامبر
روز بین المللی مبارزه با فساد ۹ دسامبر
 روز جهانی حقوق بشر ۱۰ دسامبر
روز بین المللی کوهستان ۱۱ دسامبر
روز بین المللی مهاجران ۱۸ دسامبر
روز ملل متحد برای همکاری جنوب – جنوب ۱۹ دسامبر
روز بین المللی همبستگی بشر ۲۰ دسامبر
روزهای بین‌المللی دیگر در مجموعه نظام سازمان ملل متحد
روز بین‌المللی زنان ۸ مارس
روز جهانی هوا شناسی ۲۳ مارس
روز جهانی بهداشت ۷ آوریل
روز جهانی مخابرات ۱۷ مه
روز جهانی امتناع از مصرف دخانیات ۳۱ مه
روز بین‌المللی با سوادی ۸ سپتامبر
روز جهانی کشتیرانی آخرین هفته سپتامبر
روز جهانی پست ۹ اکتبر
روز جهانی اطلاعات توسعه ۲۴ اکتبر
روز جهانی کودک ( این تاریخ متغیر است ) ۲۰ نوامبر
روز جهانی ایدز ۱ دسامبر
روز بین‌المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ۵ دسامبر
مناسبتهای خاص سازمان ملل متحد دهه‌ها و سالهای بین‌المللی
دهه حمل و نقل و ارتباطات برای آسیا و اقیانوس آرام ۱۹۸۵ – ۱۹۹۶
دهه جهانی توسعه فرهنگی ۱۹۸۸ – ۱۹۹۷
سومین دهه خلع سلاح دهه ۱۹۹۰
دهه بین‌المللی برای کاهش مصائب طبیعی دهه ۱۹۹۰
دهه حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد ۱۹۹۰ – ۱۹۹۹
دهه بین‌المللی ریشه کنی استعمار ۱۹۹۰ – ۲۰۰۰
چهارمین دهه توسعه ملل متحد ۱۹۹۱ – ۲۰۰۰
دومین دهه حمل و نقل و ارتباطات برای آفریقا ۱۹۹۱ – ۲۰۰۰
دهه ملل متحد بر علیه سوء استفاده از مواد مخدر ۱۹۹۱ – ۲۰۰۰
دومین دهه توسعه صنعتی برای آفریقا ۱۹۹۳ – ۲۰۰۲
دهه معلولان آسیا و اقیانوس آرام ۱۹۹۳ – ۲۰۰۲
سومین دهه نژاد پرستی و تبعیض نژادیی ۵ دسامبر
دهه ملل متحد برای آموزش حقوق بشر ۱۹۹۴ – ۲۰۰۵
سال بین‌المللی خانواده ۱۹۹۴
سال ملل متحد برای بردباری ( عقیدتی ) ۱۹۹۴
سال جهانی بزرگداشت خاطره قربانیان جنگ جهانی دوم ۱۹۹۵
سال بین‌المللی ریشه کنی فقر ۱۹۹۶
سال بین‌المللی اقیانوس ۱۹۹۸
سال بین‌المللی سالمندان ۱۹۹۹
سال بین‌المللی فرهنگ صلح ۲۰۰۰
سال بین‌المللی شکر گزاری ۲۰۰۰
سال بین‌المللی گفتگوی تمدنها ۲۰۰۱
سال بین‌المللی داوطلبان ۲۰۰۱
سال بین‌المللی بسیج علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه پرستی و نابردباری‌هایی که در این زمینه است ۲۰۰۱
دهه بین‌المللی برای فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان جهان ۲۰۰۱ – ۲۰۱۰
سال بین‌المللی کوهها ۲۰۰۲
سال بین المللی گردشگری زیست محیطی ۲۰۰۲
سال بین‌المللی آب شیرین ۲۰۰۳
سال بین‌المللی یادبود مبارزه با برده داری و لغو آن ۲۰۰۴
سال بین‌المللی برنج ۲۰۰۴
دهه بین المللی برای اقدام : آب برای زندگی ۲۰۰۵-۲۰۱۵
سال بین المللی اعتبارات خرد ۲۰۰۵
سال بین المللی فیزیک ۲۰۰۵
سال بین المللی ورزش وتربیت بدنی ۲۰۰۵
سال بین المللی کویر و کویر زدایی ۲۰۰۶
سال بین المللی سیب زمینی ۲۰۰۸
سال بین المللی تاسیسات بهداشتی ۲۰۰۸
سال بین المللی کره زمین ۲۰۰۸
سال بین المللی زبان ها ۲۰۰۸
سال بین المللی آموختن حقوق بشر
(برای یکسال ، از ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸)
۲۰۰۸-۲۰۰۹
سال بین المللی آشتی ۲۰۰۹
سال بین المللی الیاف طبیعی ۲۰۰۹
سال بین المللی نجوم ۲۰۰۹
سال بین المللی تنوع زیستی ۲۰۱۰
سال بین المللی نزدیکی فرهنگ ها ۲۰۱۰
سال بین المللی جوانان : گفتگو و تفاهم متقابل ۲۰۱۰
سال بین المللی جنگل ها ۲۰۱۱
سال بین المللی علم شیمی ۲۰۱۱
سال بین المللی افراد با اصل، نسب و نژاد آفریقایی ۲۰۱۱
سال بین المللی انرژی پایدار برای همه ۲۰۱۲
سال بین المللی همکاری درباره آب ۲۰۱۳

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

error: Content is protected !!