کرج بزرگ – معرفی کامل کرج

مناطق و محله های کرج ، عکس از کرج

آدرس – نشانی بیمارستان های تهران + تلفن و تخصص ها

karaj.co, · دسته‌ها: دسته‌بندی نشده
مطالب بیشتری در خصوص تهران در سایت وجود دارد

برای دیدن صفحه اصلی تهران اینجا کلیک کنید


 

بیمارستان های تهران بزرگ

از karaj.co/tehran – تارنمای تهران بزرگ برروی شبکه جهانی اینترنت

.

.

بيمارستان آبان
اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1347با ظرفيت 60 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 80 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان ٬ اورژانس ٬قلب ٬ ارولوژي ٬ CCU
خيابان كريم خان زند – ابان جنوبي – تلفن ۹ – ۸۸۹۰۲۷۸۵


 

بيمارستان آپادانا
اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1345 با ظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 87 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ كودكان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدي ٬ چشم پزشكي ٬ گوش و حلق و بيني ٬ ارولوژي ٬ ICU ٬ CCU
خيابان سپهبد قرني – نرسيده به كريم خان


بيمارستان آراد
اين بيمارستان در منطقه ۷ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1352با ظرفيت 140 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 115 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ كودكان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بيني ٬ ارولوژي ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ چشم پزشكي ٬ روانپزشكي ٬ قلب ٬ نرولوژي ٬ عفوني ٬ CCU ٬ ICU
چهار راه بهار – خيابان سميه تلفن ۶ – ۷۷۶۰۱۰۰۱


 

بيمارستان آريا
اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1324با ظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 87 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ كودكان ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ ارتوپدي ٬ قلب ٬ گوش و حلق و بيني ٬ CCU ٬ ICU
خيابان وصال شيرازي – نبش بلوار كشاورز تلفن ۸۸۹۶۱۸۱


بيمارستان آزادي
اين بيمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1364با ظرفيت 80 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 100 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشكي


 

بيمارستان و زايشگاه آزادي
اين بيمارستان در منطقه ۵ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1349با ظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 118 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ زنان و زايمان ٬ جراحي ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ ICU , CCU
خيابان ازادي – نبش ميمنت تلفن ۹۰ – ۶۶۰۰۱۱۲۶


بيمارستان آسيا
اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1349با ظرفيت 90 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 110 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ كودكان ٬ ارولوژي ٬ اورژانس ٬ CCU ٬ ICU
خيابان بخارست – روبروي دانشكده اقتصاد تلفن ۸۰ – ۸۸۷۳۱۹۷۸


بيمارستان آيت ا.. طالقاني
اين بيمارستان در منطقه ۱ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1358با ظرفيت 620 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 620 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ زنان وزايمان ٬ جراحي ٬ جراحي كودكان ٬ جراحي عروق ٬ جراحي فك و صورت ٬ گوش و حلق و بيني ٬ ارتوپدي ٬ روانپزشكي ٬ گوارش ٬ قلب ٬ غدد ٬ پيوند ٬ CCU ICU
اوين – جنب دانشگاه علوم پزشكي تلفن ۷۰ – ۲۲۴۰۳۵۶۱


بيمارستان آيت ا… كاشاني
اين بيمارستان درمنطقه ۱۶ شهرتهران واقع شده و بيمارستاني تامين اجتماعي – آموزشي است كه در سال 1342با ظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 154 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ چشم پزشكي ٬ CCU , Post CCU
خيابان خزانه بخارايي – فلكه دوم خزانه تلفن ۵۵۳۱۱۸۳۲۰

 


 

بيمارستان اختر
اين بيمارستان در منطقه ۱ شهرتهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1358با ظرفيت 135 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 120 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي ٬ ارتوپدي
خيابان شريعتي – خيابان پل رومي – خيابان شريفي – كوچه اذر تلفن ۲۲۶۰۱۷۶۱


 

بيمارستان اشرفي اصفهاني
اين بيمارستان در منطقه ۱۲ شهرتهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – درماني است كه در سال 1320با ظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 53 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ گوش و حلق و بيني ٬ چشم پزشكي ٬ جراحي ٬ ارتوپدي
خيابان مولوي – چهار راه مولوي تلفن ۵۵۶۳۵۲۵۲ – ۵۵۶۲۱۸۸۹


بيمارستان البرز
اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1340با ظرفيت 80 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 80 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ اورژانس ٬ كودكان ٬ جراحي مغز واعصاب ٬ گوش و حلق و بيني ٬ CCU ٬ ICU
خيابان انقلاب – خيابان وصال شيرازي – نرسيده به خيابان بزرگمهر تلفن ۴ -۶۶۴۶۷۵۶۳


بيمارستان الغدير
اين بيمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1375با ظرفيت 103تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 97 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ زنان وزايمان CCU ٬ ICU


بيمارستان الوند
اين بيمارستان در منطقه ۱۱ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1347با ظرفيت 123 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 71 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ زنان و زايمان ٬ جراحي ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ CCU , ICU
خيابان حافظ – چهار راه عزيز خان تلفن۶۶۷۰۴۰۵۱

 


 

بيمارستان اميراعلم
اين بيمارستان درمنطقه ۱۲ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1319با ظرفيت 226تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 196 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : گوش و حلق و بيني ٬ داخلي ٬ جراحي ٬ CCU
خيابان سعدي شمالي تلفن ۵ – ۶۶۷۰۸۱۰۳


بيمارستان اميرالمومنين (ع)
اين بيمارستان در منطقه ۱۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستان دانشگاه آزاد – آموزشي است كه در سال 1363با ظرفيت 214تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 147 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ جراحي ٬ ارولوژي ٬ چشم پزشكي ٬ عفوني
انتهاي نازي اباد – غرب پارك سردار جنگل – خيابان شهيد شير محمدي تلفن ۲ – ۵۵۰۶۸۲۳۱


 

بيمارستان امين صادقيه
اين بيمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1356با ظرفيت 120تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 112 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زايمان ٬ جراحي ٬ نوزادان


 

بيمارستان انستيتو كانسر
اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1324با ظرفيت 220 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 218 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از آنكولوژي (داخلي و جراحي )
انتهاي بلوار كشاورز – مجتمع امام خميني ره تلفن ۶۶۹۳۱۴۴۴


بيمارستان اقبال
اين بيمارستان در منطقه ۱۰ شهرتهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1346با ظرفيت 80 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 80 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ جراحي ٬ زنان و زايمان ٬ اورژانس ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ ارولوژي ٬ ارتوپدي ٬ جراحي ترميمي ٬ چشم پزشكي ٬ CCU , Post CCU
خيابان اذربايجان – بين رودكي ونواب تلفن ۶۶۸۳۲۷۶۶

 


 

بيمارستان امام حسين (ع)
اين بيمارستان در منطقه ۷ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1364با ظرفيت 780تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 427 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ زنان وزايمان ٬ جراحي ترميمي ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ چشم پزشكي ٬ ارتوپدي ٬ روانپزشكي ٬ گوارش ٬ نوزادان ٬ راديو تراپي٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU
ميدان امام حسين – خيابان نظام اباد تلفن ۵ – ۷۷۵۵۸۰۰۱


 

بيمارستان امام خميني (ره)
اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1313با ظرفيت 716 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 716 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ جراحي ٬ نوزادان ٬ عفوني ٬ نرولوژي ٬ نفرولوژي ٬پوست ٬ گوارش ٬ قلب ٬ هموفيلي ٬ پيوند كليه ٬ اورژانس ٬ ارتوپدي ٬ جراحي قلب ٬ جراحي ترميمي ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ ارولوژي ٬ ريوي ٬ جراحي عروق ٬ روماتولوژي ٬ سل ٬ ICU
خيابان باقر خان مجتمع امام خميني تلفن۶۶۹۳۹۰۰۱


 

بيمارستان اميد
اين بيمارستان در منطقه ۱۱ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1350با ظرفيت 72 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 72 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان و زايمان ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ ارولوژي ٬ نوزادان ٬ جراحي ترميمي ٬ چشم پزشكي ٬ ارتوپدي ٬ CCU , ICU
چهار راه امير اكرم – خيابان نوفل لوشاتو تلفن ۶۶۷۰۶۱۶۱-۴


 

بيمارستان ايران
اين بيمارستان در منطقه ۱۲ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1348با ظرفيت 47 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 47 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان و زايمان ٬ اورژانس ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post ICU
خيابان سعيدی هدايت خيابان تنكابن تلفن ۵ – ۷۷۵۲۸۷۳۱


 

بيمارستان ايرانمهر
اين بيمارستان در منطقه ۳ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1354با ظرفيت 135 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 135 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ جراحي قلب ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post ICU ٬ Post CCU
خيابان شريعتي – دو راهي قلهك تلفن ۲۲۶۰۵۰۱۱


 

بيمارستان بابک
اين بيمارستان در منطقه ۱۰ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1350با ظرفيت 61 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 61 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان و زايمان ٬ اورژانس
خيابان آذربايجان – خيابان كارون – چهارراه طوس تلفن ۲ – ۶۶۰۱۴۸۰۰


 

بيمارستان بانک ملی
اين بيمارستان در منطقه ۱۲ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني ساير دولتي – درماني است كه در سال 1353با ظرفيت 268تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 235 تخت داير دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ زنان وزايمان ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ ارولوژي ٬ گوش و حلق و بيني ٬ چشم پزشكي ٬ ارتوپدي ٬ قلب ٬ نرولوژي ٬ اورژانس ٬ جراحي قفسه سينه ٬ جراحي عروق ٬ جراحي ترميمي ٬ جراحي فك و صورت ٬ گوارش ٬ روماتولوژي ٬ غدد ٬ نفرولوژي ٬ CCU ٬ ICU ——- طراح اين بيمارستان محسن فروغي ٬ پسر ذكاءالملك ٬ از اولين پيشكسوتان و فارغ التحصيلان هنر معماري به صورت مدرن بوده است . از محسن فروغي اثار ديگري از جمله ساختمان دانشكده حقوق دانشگاه تهران ٬وزارت دارايي، شركت تعاوني دولتي به نام تعاون و مصرف،شعبات اصلي بانك ملي درشهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز وشعبهءبازار تهران را ميتوان نام برد .
خيابان فردوسي – جنب ادارات مركزي بانك ملي تلفن ۹ – ۳۳۱۱۱۳۹۱


 

بيمارستان باهر
اين بيمارستان در منطقه ۱۱ تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال ۱۳۴۱ با ظر فيت ۱۱۶ تخت ثابت ، تاسيس ، و در حال حاضر ۱۰۴ تخت داير دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از كودكان ، زنان وزايمان ، اي سي يو ، سي سي يو
خيابان جمهوري – خيابان شيخ هادي تلفن ۶ – ۶۶۴۶۲۳۶۳


 

بيمارستان بر ز و يه ( مردم )
اين بيمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دولتي (بنياد ) -درماني است كه در سال ۱۳۴۸ با ظرفيت ۷۲ تخت ثابت ُ تاسيس ُ ودر حال حاضر ۷۲ تخت داير دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از زنان و زايمان ٬ جراحي ترميمي


 

بيمارستان بوعلي
اين بيمارستان در منطقه ۱۳ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1327با ظرفيت 420تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 310 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ زنان وزايمان ٬گوش و حلق و بيني ٬ عفوني ٬ پوست ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU
ميدان امام حسين – خيابان دماوند تلفن ۹ – ۳۳۳۴۸۰۳۶


 

بيمارستان به آفرين (صدر)
اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني تامين اجتماعي – درماني است كه در سال 1375با ظرفيت 60 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 60 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : چشم پزشكي ٬ اورژانس
بلوار كريم خان – خيابان به افرين تلفن ۶۶۴۰۹۹۸۱


 

بيمارستان بهارلو
اين بيمارستان در منطقه ۱۱ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1318با ظرفيت 330تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 139 تخت داير دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ جراحي ٬ زنان و زايمان ٬ نوزادان ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ CCU
ميدان راه اهن – خيابان انبار نفت – ميدان بهداري تلفن ۵۵۶۴۴۴۰۰


 

بيمارستان بهرامي
اين بيمارستان در منطقه ۷ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1334با ظرفيت 150 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 126 تخت داير دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : كودكان ٬ هماتولوژي ٬ عفوني ٬ نوزادان ٬ كليه ٬ داخلي ٬ جراحي ٬ اورژانس ٬ NICU
ميدان امام حسين – خيابان دماوند – خيابان قاسم اباد تلفن ۷۷۵۴۷۰۷۱


 

بيمارستان پارس
اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1350با ظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 150 تخت داير دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان و زايمان ٬ كودكان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدي ٬ CCU ٬ ICU
بلوار كشاورز تلفن ۹ – ۸۸۹۶۰۰۵۱


 

بيمارستان پاسارگاد
اين بيمارستان در منطقه ۷ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1348با ظرفيت 105 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 102 تخت داير دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ اورژانس ٬ CCU ٬ ICU
خيابان شريعتي – بين سه راه طالقاني وخيابان انقلاب تلفن ۷۷۵۰۲۶۵۷


 

بيمارستان پاستور نو
اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1353با ظرفيت 80 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 60 تخت داير دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدي ٬ ارولوژي ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU
عباس اباد – خيابان بخارست – نبش خيابان هشتم تلفن ۷ – ۸۸۷۳۴۵۵۱


 

بيمارستان پانزدهم خرداد
اين بيمارستان در ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – درماني است كه در سال 1320با ظرفيت 223 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 122 تخت داير دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي ترميمي ٬ سوختگي ٬ CCU ٬ Post CCU
كريم خان زند – ابان جنوبي تلفن ۸۸۹۰۲۱۵۵


 

بيمارستان پرستاران شاهد
اين بيمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – درماني است كه در سال 1354با ظرفيت 134 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 165تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدي ٬ عفوني ٬ چشم پزشكي ٬ زنان وزايمان ٬ گوش و حلق و بيني ٬ CCU
بيمارستان تهران
اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1346با ظرفيت 60 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 73 تخت داير دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ اورژانس ٬ چشم پزشكي ٬ ارتوپدي ٬ ارولوژي ٬ قلب ٬ نورولوژي ٬ CCU ٬ ICU
كريم خان زند – خيابان مدير تلفن ۵ – ۸۸۸۲۱۰۲۱

 


 

بيمارستان تهرانپارس
اين بيمارستان در شهر منطقه ۴ تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1374با ظرفيت 175تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 137 تخت داير دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ كودكان ٬عفوني ٬ CCU ٬ ICU
فلكه سوم تهران پارس تلفن ۴ – ۷۷۸۸۴۶۹۰


 

بيمارستان تهران كلينيك
اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1352با ظرفيت 150تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 146 تخت داير دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ ارتوپدي ٬ نورولوژي ٬ CCU ٬ ICU
خيابان قايم مقام فراهاني – جنب سفارت اندونزي تلفن ۴ – ۸۸۷۱۲۹۳۱


 

بيمارستان جاويد
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1374با ظرفيت 240 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 150 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ زنان وزايمان ٬ نرولوژي ٬ اورژانس ٬ جراحي ترميمي ٬ جراحي فك و صورت ٬ گوارش ٬ غدد


 

بيمارستان جم
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1350با ظرفيت 150 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 150 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ اورژانس ٬ نرولوژي ٬ قلب ٬ گوش و حلق و بيني ٬ CCU ٬ ICU


 

بيمارستان جواهري
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1375با ظرفيت 74 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 56 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ CCU


 

يمارستان حضرت زينب (س)
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني بنياد شهيد – درماني است كه در سال 1372با ظرفيت 70 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 45 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي ٬ زنان وزايمان


 

بيمارستان حضرت علي اصغر (ع)
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1355با ظرفيت 180 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 141 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ جراحي كودكان ٬ اورژانس ٬ عفوني كودكان ٬ گوارش كودكان ٬ غدد كودكان ٬ نرولوژي كودكان ٬ هماتولوژي كودكان ٬ نفرولوژي كودكان ٬ نوزادان ٬ ICU كودكان ٬ NICU


 

بيمارستان حضرت فاطمه (س)
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1355با ظرفيت 170 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 132 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي فك و صورت ٬ جراحي ترميمي٬ اورژانس ٬ ICU


 

بيمارستان خاتم الانبيا
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني بنياد – درماني است كه در سال 1367با ظرفيت 400 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 300 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ زنان وزايمان ٬ جراحي قلب ٬ قلب ٬ ارتوپدي ٬ جراحي عروق ٬ CCU ٬ Post ICU ٬ ICU


 

بيمارستان داد گستري
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني ساير دولتي – درماني است كه در سال 1334با ظرفيت 94تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 81 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ چشم پزشكي ٬ قلب ٬ نرولوژي ٬ CCU


 

بيمارستان دی
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1369با ظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 191 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ زنان وزايمان ٬ چشم پزشكي ٬ گوش و حلق و بيني ٬ ارولوژي ٬ اورژانس ٬ CCU ٬ ICU


 

بيمارستان رازي
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1312با ظرفيت 122 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 100تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : پوست ٬ جراحي ٬ جراحي ترميمي


 

بيمارستان رسالت تهران
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1357با ظرفيت 93 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 77تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان و زايمان ٬ كودكان ٬ اورژانس ٬ CCU , ICU


 

بيمارستان رسول اكرم (ص)
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1371با ظرفيت 850 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 426 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ اورژانس ٬ كودكان ٬ گوش و حلق و بيني ٬ ريه ٬ غدد ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ نرولوژي ٬ روماتولوژي ٬ گوارش ٬ هماتولوژي ٬ انكو لوژي ٬ چشم پزشكي ٬ ارولوژي ٬ ارتوپدي ٬ نوزادان ٬ CCU ٬ ICU


 

بیمارستان رضائي
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1324با ظرفيت 80 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 80 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشكي


 

بيمارستان روئين تن آرش
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1350با ظرفيت 105 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 41 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زايمان


بيمارستان روانپزشكي رازي
اين بيمارستان در منطقه ۲۰ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1342با ظرفيت 1375 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 1100 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشكي
شهر ري – امين اباد تلفن ۵ – ۵۵۹۰۳۰۳۱


 

بيمارستان روزبه
اين بيمارستان در منطقه ۱۱ شهرتهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1319با ظرفيت 165 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 165 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشكي
خيابان كارگر جنوبي – بالاتر از ميدان قزوين تلفن ۵ – ۵۵۴۱۹۱۵۱


 

بيمارستان و زايشگاه شوش
اين بيمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بيمارستاني تامين اجتماعي – درماني است كه در سال 1373با ظرفيت 24 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 24 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان وزايمان ،اطفال
ميدان شوش تلفن ۵۵۶۲۱۴۴۳


 

بيمارستان زايشگاه مادران
اين بيمارستان در منطقه ۷ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1365با ظرفيت 48 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 30 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زايمان
خيابان دكتر بهشتي – ميدان تختي – خيابان مهناز – كوي ارياوطن تلفن ۸۸۷۵۶۴۴۴


 

بیمارستان ساسان
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني بنياد جانبازان – درماني است كه در سال 1350با ظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 208 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ كودكان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدي ٬ چشم پزشكي ٬ نرولوژي ٬ قلب ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU


 

بیمارستان سجاد
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1346با ظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 128 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ كودكان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدي ٬ چشم پزشكي ٬ گوش و حلق و بيني ٬ ارولوژي ٬ نرولوژي ٬ CCU ٬ ICU


 

بيمارستان سوم شعبان
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خيريه – درماني است كه در سال 1347با ظرفيت 220 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 186 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ زنان وزايمان ٬ CCU ٬ Post CCU


 

بيمارستان سينا
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1256با ظرفيت 625 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 264 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ تالاسمي ٬ جراحي ٬ پيوند كليه ٬ اورژانس ٬ ارتوپدي ٬جراحي مغز و اعصاب ٬ ارولوژي ٬ جراحي عروق ٬ ICU , CCU


 

بیمارستان شركت نفت
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني ساير دولتي – درماني است كه در سال 1336با ظرفيت 332تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 325 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ زنان وزايمان ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ ارولوژي ٬ گوش و حلق و بيني ٬ چشم پزشكي ٬ ارتوپدي ٬ روانپزشكي ٬ نرولوژي ٬ اورژانس ٬ جراحي ريه ٬ جراحي قلب ٬ ICU٬Post CCU ٬ CCU


 

بیمارستان شريعت رضوي
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني تامين اجتماعي – درماني است كه در سال 1349با ظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 117 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ CCU


 

بيمارستان شريعتي
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1353با ظرفيت 649 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 449 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي ٬ كودكان ٬ زنان و زايمان ٬غدد ٬ نرولوژي ٬ روماتولوژي ٬ نوزادان ٬ گوارش ٬ انكولوژي ٬ پيوند مغز استخوان ٬ پيوند كليه ٬ اورژانس ٬ ارتوپدي ٬ جراحي قلب ٬ نفرولوژي ٬ جراحي ترميمي ٬ جراحي فك ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ جراحي كودكان ٬ ارولوژي ٬ ريه ٬ هماتولوژي ٬ ICU , CCU ,IVF


 

بیمارستان شفا يحيائيان
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1326با ظرفيت 269 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 187 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ارتوپدي ٬ اورژانس ٬ ICU


 

بیمارستان شهداي تجريش
اين بيمارستان در شهرستان تجریش واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1340با ظرفيت 380 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 297 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ زنان و زايمان ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ ارولوژي ٬ نرولوژي ٬ هماتولوژي ٬ سرطان ٬ غدد ٬ CCU , ICU


 

بيمارستان شهداي هفتم تير
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي ست كه در سال 1346با ظرفيت 152 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 205 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ ارتوپدي ٬ اورژانس ٬ دياليز ٬ كودكان ٬ نرولوژي ٬ ICU ٬ CCU


 

بيمارستان شهريار
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1350با ظرفيت 195 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 171 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ زنان و زايمان ٬ اورژانس ٬ICU , CCU


 

بيمارستان شهيد اسماعيلي
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1354با ظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 83 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشكي ٬ اورژانس


 

بیمارستان شهيد اكبر آبادي
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1336با ظرفيت 510 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 267تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان وزايمان ٬ اورژانس ٬ NICU ٬ ICU


 

بیمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني تامين اجتماعي – آموزشي است كه در سال 1360با ظرفيت 400 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 294 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ عفوني ٬ ارولوژي ٬ نفرولوژي ٬ چشم پزشكي ٬ CCU


بیمارستان شهيد دكتر لواساني
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني تامين اجتماعي – درماني است كه در سال 1332با ظرفيت 301 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 275 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ روانپزشكي ٬ قلب ٬ جراحي قلب ٬ ICU ٬ CCU ٬ Post CCU


 

بیمارستان شهيد دكتر هاشمي نژاد
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1358با ظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 163 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ارولوژي ٬ نفرولوژي ٬ اورژانس ٬ دياليز ٬ پيوند كليه ٬ ICU


 

بیمارستان شهيد فهميده
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – درماني است كه در سال 1341با ظرفيت 54 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 50 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : كودكان ٬ عفوني ٬ اورژانس


 

بیمارستان شهيد مدرس
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1354با ظرفيت 275 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 205 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ جراحي قلب ٬ ارولوژي ٬ نفرولوژي ٬ هماتولوژي ٬ CCU ٬ ICU


 

بیمارستان شهيد مطهري
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1351با ظرفيت 150 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 120تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : اورژانس ٬ سوختگي ٬ جراحي ترميمي ٬ ICU


 

بیمارستان شهيد معيري
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني تامين اجتماعي – درماني است كه در سال 1343با ظرفيت 100تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 95 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ارتوپدي


 

بيمارستان ضيائيان
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – درماني است كه در سال 1373با ظرفيت 155 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 115 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ جراحي ٬ زنان و زايمان ٬ نوزادان ٬ ارتوپدي ٬ CCU , Post CCU


 

بیمارستان طرفه
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1318با ظرفيت 180 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 121 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ چشم پزشكي ٬ CCU


 

بیمارستان طوس
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1355 با ظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 116 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ اورژانس ٬ CCU ٬ ICU


 

بیمارستان عيوض زاده
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1336با ظرفيت 94 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 94 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ زنان و زايمان ٬ جراحي ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ ارولوژي ٬ جراحي فك ٬ جراحي ترميمي ٬ چشم پزشكي ٬ ارتوپدي ٬ نرولوژي ٬ قلب ٬ روماولوژي ٬ نفرولوژي٬هماتولوژي ٬ CCU , ICU


 

بیمارستان فارابي
اين بيمارستان در منطقه ۱۱ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1319با ظرفيت 451 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 199 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : چشم پزشكي
ميدان قزوين تلفن ۶ – ۵۵۴۱۴۹۴۱


 

بیمارستان فرهنگيان
اين بيمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بيمارستاني ساير دولتي – درماني است كه در سال 1377با ظرفيت 64 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 56 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان


 

بیمارستان فياض بخش
اين بيمارستان در منطقه شهرتهران واقع شده و بيمارستاني تامين اجتماعي – آموزشي است كه در سال 1334با ظرفيت 617تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 443 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان و زايمان ٬ اورژانس ٬ پوست ٬ نرولوژي ٬ ارتوپدي ٬ سنگ شكن ٬ قلب ٬ گوش و حلق و بيني ٬ چشم پزشكي ٬ هماتولوژي ٬ انكولوژي ٬ جراحي ترميمي ٬ ICU , CCU، اطفال،جراحي قلب باز ،
كيلومتر ۱۴ جاده قديم كرج تلفن


 

بیمارستان فيروز آبادي
اين بيمارستان در منطقه ۲۰ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1313با ظرفيت 600تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 383 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ كودكان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بيني ٬ چشم پزشكي ٬ ارتوپدي ٬ قلب ٬ نرولوژي ٬ عفوني ٬ CCU ٬ ICU


 

بیمارستان فيروزگر
اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1342با ظرفيت 275 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 192 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ كودكان ٬ اورژانس ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ ارتوپدي ٬ ارولوژي ٬گوش و حلق و بيني ٬ قلب ٬ Post CCU ٬ CCU ٬ ICU
خيابان وليعصر – خيابان ولدي – خيابان به افرين تلفن ۵ – ۶۶۴۶۷۹۰۱


 

بیمارستان قلب شهيد رجائي
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1352با ظرفيت 430 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 572 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : قلب ٬ جراحي قلب ٬ قلب كودكان ٬ اورژانس ٬ ICU ٬ CCU ٬ Post CCU


 

بیمارستان كانون خيرخواه(سپير)
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خيريه – درماني است كه در سال 1324با ظرفيت 102 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 102 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ ICU


 

بیمارستان كودكان تهران
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1345با ظرفيت 25 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 42 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ اورژانس


 

يمارستان كودكان مفيد
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1353با ظرفيت 204 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 168 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ نرولوژي ٬ گوارش ٬ عفوني ٬ هماتولوژي ٬ نوزادان ٬ CCU٬ ICU٬ NICU


 

بیمارستان كيان
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1349با ظرفيت 41 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 25 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ كودكان ٬ اورژانس ٬ ICU


 

بیمارستان لقمان حكيم
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1345با ظرفيت 450 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 410 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ كودكان ٬ اورژانس ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ نوزادان ٬ عفوني ٬ ارولوژي ٬ پوست ٬ قلب ٬ ارتوپدي ٬ گوش و حلق و بيني ٬ مسموميت ٬ ريه ٬ CCU ٬ ICU


 

بیمارستان لولا گر
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – درماني است كه در سال 1325با ظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 95 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ زنان و زايمان ٬ اورژانس ٬ قلب ٬ ارولوژي ٬ CCU ,Post CCU


 

بیمارستان لويزان
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – درماني است كه در سال 1352 با ظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 0 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : پلي كلينيك ٬ اورژانس

 


000

بیمارستان مدائن
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1350 با ظرفيت 144 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 144 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ جراحي ٬ زنان وزايمان ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ جراحي قلب ٬ ارتوپدي ٬ ارولوژي ٬ جراحي فك و صورت ٬ جراحي ترميمي ٬ چشم پزشكي ٬ نوزادان ٬ انكولوژي ٬ اورژانس ٬ CCU , ICU


 

بیمارستان مركز طبي كودكان
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1347با ظرفيت 245تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 114 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ قلب ٬ گوارش ٬ عفوني ٬ خون ٬ كليه ٬ غدد ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدي ٬ ICU , NICU


 

بیمارستان مروستي
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1339 با ظرفيت 44 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 44 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ جراحي ترميمي ٬ ارتوپدي ٬ اورژانس


 

بیمارستان مسيح دانشوري
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1312با ظرفيت 446 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 318تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ريه ٬ جراحي قفسه سينه ٬ كودكان ٬ سل ٬ ICU


 

بیمارستان مصطفي خميني
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني بنياد شهيد – درماني است كه در سال 1342با ظرفيت 216تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 105 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان و زايمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدي ٬ CCU ,ICU ,Post CCU


 

بیمارستان موقوفه مفرح
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني بهزيستي – درماني است كه در سال 1334 ظرفيت 58 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 58 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي ٬ پوست ٬ زنان و زايمان

 


 

بيمارستان مهديه
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1362با ظرفيت 300 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 139 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : كودكان ٬ زنان وزايمان ٬ جراحي ٬ ICU


 

بيمارستان مهر
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1341 با ظرفيت 256 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 225 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان و زايمان ٬ كودكان ٬ اورژانس ٬ جراحي مغز و اعصاب ٬ ارتوپدي ٬ چشم پزشكي ٬ گوش و حلق و بيني ٬ ارولوژي ٬قلب ٬ CCU , ICU , Post CCU


 

بيمارستان مهراد
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1361با ظرفيت 154 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 129تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ كودكان ٬ زنان وزايمان ٬ جراحي مغز واعصاب ٬ ار توپدي ٬ چشم پزشكي ٬ گوش و حلق و بيني ٬ ارولوژي ٬ قلب ٬ جراحي قلب ٬ جراحي عروق ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU


 

بيمارستان مهرگان
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1346 با ظرفيت 25 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 70 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشكي


 

بیمارستان ميرزا كوچك خان
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1344با ظرفيت 350 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 118 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زايمان ٬ نوزادان ٬ NICU


 

بيمارستان نواب صفوي
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1360با ظرفيت 800 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 110 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشكي ٬ اورژانس

 


 

بيمارستان هدايت
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني تامين اجتماعي – درماني است كه در سال 1335با ظرفيت 96 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 80 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان وزايمان ٬ كودكان ٬ گوش و حلق و بيني


 

بيمارستان هشتروديان
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصي – درماني است كه در سال 1336 با ظرفيت 46 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 20 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ جراحي ٬ زنان و زايمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدي ٬ ارولوژي ٬ عفوني


 

بيمارستان وليعصر شوش
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خيريه – درماني است كه در سال 1362با ظرفيت 63 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 51 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي ٬ كودكان ٬ جراحي ٬ زنان و زايمان ٬ ارولوژي ٬ چشم پزشكي ٬ پوست


 

بيمارستان وليعصر (عج)
اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهي – آموزشي است كه در سال 1354 با ظرفيت 365 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 389 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زايمان ٬ جراحي ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ جراحي قفسه سينه ٬ غدد ٬ هماتولوژي ٬ انكولوژي ٬ گوش و حلق و بيني ٬ روماتولوژي ٬ ICU

 


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

error: Content is protected !!